SRC Sınav Soruları


KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ
10 Mart 2013
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
10 MART 2013 SRC SINAV SORULARI


10 Mart 2013 SRC 2 Sınav Soruları
1. Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi
ifade eder?
A. Lastiğin tipini
B. Lastiğin genişliğini
C. Kesit genişlik oranını
D. Lastiğin yapısını

2. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi
meydana gelir?
A. Motor çalışmayabilir.
B. Motor stop edebilir.
C. Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir.
D. Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir.

3. Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?
A. Vantilatör kayışı
B. Kontak anahtarı
C. Marş motoru
D. Volan dişlisi

4. Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?
A. Debriyaj
B. Vites kutusu
C. Şaft
D. Diferansiyel

5. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik
kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak
üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5

6. AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola
vermiĢtir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik
olur?
A. Bir değişiklik olmaz
B. Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C. Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D. Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılırSRC 2

7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en
az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu
durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
A. 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
B. 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
C. 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
D. 4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır

8. AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek
kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün
normal olarak başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
A. 24 saat
B. 30 saat
C. 36 saat
D. 48 saat

9. Aağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri”
değildir?
A. Stres
B. Depresyon
C. Otomasyon
D. Öfke

10. AĢağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A. Karamsar
B. Aşırı olumlu düşünen
C. Soğukkanlı
D. Aşırı olumsuz düşünen

11. Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir?
A. Başkasının yerine karar vermek
B. Dinlemek -Anlamak
C. Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak
D. Geri bildirimde bulunmak

12. Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor
becerilerden biri” değildir?
A. Dikkat
B. Kişilik özellikleri
C. Hız-mesafe tahmini
D. Karar verme/muhakeme yeteneği

13. Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A. Sürücünün yorgun olup olmadığına
B. Yol zemininin çamurlu olmasına
C. Araç lastiklerinin yeniliğine
D. Yolun eğimine

14. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?
A. Aracı viraj dışına doğru iten güç
B. Aracı viraj içine doğru iten güç
C. Motorun çekiş gücü
D. Araçtaki frenleme gücü

15. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi
açıklar?
A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B. Yük hızı araç hızından fazladır.
C. Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.

16. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde
ayarlanmalıdır?
A. Kısa 20 m- Uzun 50 m
B. Kısa 25 m -Uzun 75 m
C. Kısa 25 m- Uzun 100 m
D. Kısa 50 m -Uzun 100 m

17. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl
hareket etmelidir?
A. Hızını arttırmalıdır
B. Kesinlikle fren yapmamalıdır
C. Hızını azaltmalıdır
D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir

18. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
A. Dar ve havası inik lastikler
B. Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C. Geniş ve havası inik lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

19. Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
A. Güney
B. Doğu
C. Kuzey
D. Batı

20. Yer Ģekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?
A. Fiziki haritalar
B. Siyasi haritalar
C. Beşeri ve ekonomik haritalar
D. Özel amaçlı haritalar

21. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl
gönderebileceklerdir?
A. Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B. Zamana bağlı kalmaksızın
C. Mesafeye bağlı kalmaksızın
D. Bölgeye bağlı kalmaksızın

22. Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?
A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Online araç takip

23. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama
bölgesi neresidir?
A. Diz kapağının olduğu bölge
B. Ayak bileğinin olduğu bölge
C. Diz ile kalça arası
D. Diz ile ayak arası

24. Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B. 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C. 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D. 1 suni solunuma karşılık 15 kalp masajı yapılır.SRC 2

25. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde
görülür.
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her
yerlerinde görülebilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?
A. Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B. Halsizlik ve sendeleme görülür
C. Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D. Bulantı, kusma görülür

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan
trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması
B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C. Takip mesafesine uyulmaması
D. Öndeki aracın geçilmesi

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli
kusur” sebebi sayılmaz?
A. Arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına
göre aağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
A. Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B. Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C. Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D. Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

30. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin
alması gereken tedbirlerden birisidir?
A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını
vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini
sağlamak

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın
anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
A. Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B. Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
C. Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
D. Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aĢmak sureti ile
ihlal suçunun iĢlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal
ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
A. 10
B. 5
C. 3
D. 2

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaĢmalarda kavşak
kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise;
geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?
A. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C. Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D. Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle
ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek
yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15
metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik
mesafe içinde parketmek yasaktır.

35. AĢağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya
azalmaz?
A. Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B. Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C. Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması

36. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde
sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
A. Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
B. Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 de biter
C. Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D. Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

37. Aağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı
yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
A. A2 yetki belgesi
B. B1 yetki belgesi
C. C2 yetki belgesi
D. D2 yetki belgesi

38. Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde
çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?
A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D. 63 yaşından gün almamış olmaları

39. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B. Yetki belgesi sahipleri "görülmüştür" şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde
faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C. Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D. Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir.

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi
sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından
büyük olmaması şarttır?
A. 5 yaş
B. 8 yaş
C. 10 yaş
D. 19 yaş

41. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre D3 yetki belgesi almak için başvuranların,
ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları
şarttır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

42. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip
olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma
hattında faaliyette bulunabilirler?
A. 3
B. 5
C. 6
D. 8

43. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi
olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

44. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt
belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?
A. 5 adet
B. 10 adet
C. 15 adet
D. 20 adet

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için
asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince
kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun
süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde
yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför
bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan
taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri,
otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet
ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
A. 6 saat
B. 12 saat
C. 18 saat
D. 24 saat

48. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Türkgözü sınır kapısı - İran
B. Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. İpsala sınır kapısı-Yunanistan

49. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat
acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç grupta toplanırlar?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

50. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu
ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?
A. 5
B. 8
C. 12
D. Yaş şartı aranmaz


10 Mart 2013 SRC 4 Sınav Sorular

1. Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi

ifade eder?

A. Lastiğin tipini
B. Lastiğin genişliğini
C. Kesit genişlik oranını
D. Lastiğin yapısını

2. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi
meydana gelir?
A. Motor çalışmayabilir
B. Motor stop edebilir
C. Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir
D. Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir

3. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı
nedir?
A. Şarj dinamosu
B. Konjektör / Regülatör
C. Distribütör
D. Ateşleme bobini

4. AĢağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?
A. Akü
B. Alternatör
C. Kontak anahtarı
D. Marş motoru

5. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik
kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak
üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5

6. AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola
vermiĢtir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik
olur?
A. Bir değişiklik olmaz
B. Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C. Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D. Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılırSRC 4

7. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en
az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu
durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
A. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır

8. AETR SözleĢmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek
kesintisiz toplam kırkbeĢ saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün
normal olarak başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
A. 24 Saat
B. 30 Saat
C. 36 Saat
D. 48 Saat

9. AĢağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri”
değildir?
A. Stres
B. Depresyon
C. Otomasyon
D. Öfke

10. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kiĢilik tiplerinden biri” değildir?
A. Karamsar
B. Aşırı olumlu düşünen
C. Soğukkanlı
D. Aşırı olumsuz düşünen

11. Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir?
A. Başkasının yerine karar vermek
B. Dinlemek-Anlamak
C. Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak
D. Geri bildirimde bulunmak

12. AĢağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor
becerilerden biri” değildir?
A. Dikkat
B. Kişilik özellikleri
C. Hız-mesafe tahmini
D. Karar verme/muhakeme yeteneği

13. Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A. Sürücünün yorgun olup olmadığına
B. Yol zemininin çamurlu olmasına
C. Araç lastiklerinin yeniliğine
D. Yolun eğimine

14. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?
A. Aracı viraj dışına doğru iten güç
B. Aracı viraj içine doğru iten güç
C. Motorun çekiş gücü
D. Araçtaki frenleme gücü

15. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi
açıklar?
A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B. Yük hızı araç hızından fazladır.
C. Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.

16. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde
ayarlanmalıdır?
A. Kısa 20 m- Uzun 50 m
B. Kısa 25 m -Uzun 75 m
C. Kısa 25 m- Uzun 100 m
D. Kısa 50 m -Uzun 100 m

17. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl
hareket etmelidir?
A. Hızını arttırmalıdır
B. Kesinlikle fren yapmamalıdır
C. Hızını azaltmalıdır
D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir

18. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?
A. Dar ve havası inik lastikler
B. Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C. Geniş ve havası inik lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

19. Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?
A. Güney
B. Doğu
C. Kuzey
D. Batı

20. Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?
A. Fiziki haritalar
B. Siyasi haritalar
C. Beşeri ve ekonomik haritalar
D. Özel amaçlı haritalar

21. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A. Ayrıntı azdır
B. Küçültme oranı fazladır
C. Ölçek paydası küçüktür
D. Gösterilen gerçek alan fazladır

22. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl
gönderebileceklerdir?
A. Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B. Zamana bağlı kalmaksızın
C. Mesafeye bağlı kalmaksızın
D. Bölgeye bağlı kalmaksızın

23. Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?
A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Online araç takip

24. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama
bölgesi neresidir?
A. Diz kapağının olduğu bölge
B. Ayak bileğinin olduğu bölge
C. Diz ile kalça arası
D. Diz ile ayak arası

25. Kimyasal madde yanıklarında yaralıya yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır?
A. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip kapatılır
B. Yanan yer bol su ile yıkanır ve kapatılır
C. Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır
D. Yanan yer bol su ile yıkanır açık bırakılır

26. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B. Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C. Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde
görülür
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her
yerlerinde görülebilir.

27. Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?
A. Omurga kırıklarında
B. Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C. Kaburga kemiği kırıklarında
D. Kol kemiği kırıklarında

28. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır?
A. Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır,
B. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe sağa döndürülür, burun parmaklarla sıkılır,
C. Yaralı oturtulur, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır,
D. Yaralı sırt üstü yatırılır, başı hafifçe arkaya doğru eğilir, burun parmaklarla sıkılır.

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan
trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A. Dur işaret levhasında durmadan geçmek
B. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C. Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D. Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında
“asli kusur” sebebi sayılmaz?
A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol
bölümüne girmek
B. Trafik polisinin dur emrine uymamak
C. Hız sınırlarını % 30’ u aşmak
D. Şehirler arası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme
duraklama yapmak

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
A. Tepe üstüne yaklaşan yollara
B. Görüş açısı açık olan yollara
C. Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

32. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin
alması gereken tedbirlerden birisidir?
A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını
vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini
sağlamak

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ıĢığın
anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
A. Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B. Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
C. Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
D. Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli
kusur sebebi sayılır?
A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek
yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15
metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D. Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik
mesafe içinde parketmek yasaktır.

36. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde
sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
A. Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
B. Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C. Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D. Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

37. Sigorta sözlemesindekşi taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip
etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini
gerektiren sürece ne ad verilir?
A. Azami İyi Niyet Prensibi
B. Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi
C. Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı
D. Tazminat Prensibi

38. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan
hangisini karşılamaz?
A. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel
zararları
B. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle
sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde
sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D. Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle
sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları

39. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim
aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün
içinde taĢımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına
ulaştırmakla yükümlüdürler?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7

40. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu TaĢıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve
bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari
olmadığı taşımalar.

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi
ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir?
A. K1
B. K2
C. K3
D. C2

42. Karayolu Taıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların
sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Özmal taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
B. Özmal taşıt sayısının yarısı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
C. Özmal taşıt sayısının iki katı kadar sözleşmeli taşıt kullanabilirler
D. Sözleşmeli araç çalıştıramazlar

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K2 yetki belgesi için başvuranların ticari veya
hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta
sahip olmalıdır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri
eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taĢıtlar için ya şartı nedir?
A. 10 yaş
B. 14 yaş
C. 19 yaş
D. Yaş şartı aranmaz

45. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleĢmesinde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A. Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B. Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. Kırklareli/İpsala sınır kapısı - Yunanistan

46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya
yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve
yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?
A. İstiap haddi
B. Taşıma hattı
C. Gabari
D. Taşıma kapasitesi

47. ADR’ ye göre Sınıf 8, ambalajlama grubu III ne anlama gelir?
A. Hafif asidik madde
B. Ek tehlikesi olmayan madde
C. Çok asidik madde
D. Çok tehlikeli madde

48. ADR’ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin
arttığını nasıl anlaşılır?
A. Tehlike numarasının tekrarlanmasından
B. Tehlike numarasının önüne “X” harfi gelmesinden
C. Tehlike numarasının önüne “Z” harfi gelmesinden.
D. Tehlike numarasının önüne “L” harfi gelmesinden.

49. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?
A. Sınıf 2
B. Sınıf 4.1
C. Sınıf 5.2
D. Sınıf 6.1

50. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru
bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç
ay geri alınır?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5


10 Mart 2013 SRC 5 Sınav Soruları

1. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araç sürücüsü görüş mesafesi 50 m altına
indiğinde nasıl davranmalıdır?
A. Sis farlarını açarak öndeki aracı takip etmelidir.
B. Kimseyi tehlikeye atmadan en uygun park alanına çekerek beklemelidir
C. Telsiz ile diğer tehlikeli madde taşıyan sürücüleri uyarmalı ve zamanında sertçe fren
yapmaları için bilgilendirmelidir.
D. Otobanı terk etmelidir, çünkü tali yolda sis daha az olmaktadır.

2. AĢağıdaki verilen kodlamalardan hangisi bir tünel kodu olabilir?
A. X 4711
B. Z 1000
C. 0815
D. B 1000 C

3. Paketleme Grubu I ne anlama gelmektedir?
A. Düşük tehlike derecesi olan madde
B. Orta tehlike derecesi olan madde
C. Yüksek tehlike derecesi olan madde
D. Tehlike için bir anlamı yoktur

4. TaĢıması özel izne bağlı olan Sınıf 1 Patlayıcı maddelerin taşınması için hangi
kurumdan izin alınması gerekmektir?
A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
B. İçişleri Bakanlığı
C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D. Sağlık Bakanlığı

5. AĢağıdaki tehlike etiketinin sınıfı ve özelliği nedir?
A. Sınıf 2.1 Yanıcı Gazlar
B. Sınıf 2.2 Zehirli olmayan boğucu gazlar
C. Yakıcı Oksitleyici maddeler
D. Patlayıcı ve Patlayıcı nesne oluşturan maddeler

6. Bir araçta taĢınan tehlikeli madde için SADT, Kontrol ve Acil Müdahale Isılarının
değerleri verilmiĢtir. Bu değerlerin en tehlikeli olandan baĢlayarak tehlike öncelik sırası
nasıldır?
A. SADT - Kontrol Isısı - Acil Müdahale Isısı
B. SADT - Acil Müdahale Isısı – Kontrol Isısı
C. Acil Müdahale Isısı - SADT - Kontrol Isısı
D. Kontrol Isısı - SADT - Acil Müdahale Isısı

7. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “D” olarak verilmiĢ ise, bu maddeyi
taşıyan araç hangi tünellerden geçemez ?
A. Tünel kategorisi “C” olan tünellerden
B. Tünel kategorisi “D ve E” olan tünellerden
C. Tünel kategorisi “B” olan tünellerden
D. Tünel kategorisi “B ve C” olan tünellerden

8. AĢağıdakilerden hangisi bir ambalaj üzerine yazılmaz?
A. UN Numarası
B. “Dış ambalaj/OVERPACK” yazısı
C. Dikkat ! İçinde karbondioksit vardır. Açmadan önce havalandır
D. “Koruma kabı/Salvage Package” yazısı

9. Brüt ağırlığı 12 tondan fazla olan bir araçta 12 ton “Sınırlı Miktarda” tehlikeli madde
taşınmakta ise araca aĢağıdaki levhalardan hangisi takılmalıdır ?

A) B) C) D)

10. AĢağıdakilerden hangisi araçların işaretlenmesinden sorumlu değildir ?
A. Gönderen
B. Taşımacı
C. Şoför
D. Yükleyen

11. İçinde sınırlı miktarda tehlikeli madde olan bir kap üzerinde aşağıdakilerden hangisi
bulunur ?
A. UN numarası ve sınırlı miktar etiketi
B. Sınırlı miktar etiketi ve kap içinde taşınan miktar
C. UN numarası ve paketleme grubu
D. UN numarası ve kabın brüt ağırlığı

12. AĢağıdaki bilgilerden hangisi taşıma evrakında bulunmaz ?
A. Tünel sınırlama kodu
B. Taşıma kategorisi
C. Paketleme grubu
D. Gönderenin ismi ve adresi

13. Bir litre yanıcı sıvı madde, ortalama kaç litre yanıcı buhar oluşmasına neden olur ?
A. Ortalama 10-20 litre
B. Ortalama 5 litre
C. Ortalama 200-400 litre
D. Ortalama 100-150 litre

14. Yükleme yerinde bir kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim
tarafından hazırlanmalıdır ?
A. Şoför
B. Taşımacı
C. Gönderen
D. Yükleyen

15. Aşağıdakilerden hangisi zehirli gazların maddelerin sınıf etiketidir?
A) B) C) D)

16. Taşıma evrakında, paketler halindeki tehlikeli madde yükü “UN 2727 THALLIUM
NITRATE, 6.1 (5.1), PG II, (D/E)” şeklinde ifade edilmiştir. Taşınan maddenin tehlike
özelliği nedir ve araç hangi tünellerden geçemez ?
A. Bulaşıcı ve yakıcı madde. Tünel kategorisi “B ve C” olan tünellerden geçemez.
B. Zehirli ve bulaşıcı madde. Tünel kategorisi “D” olan tünellerden geçemez.
C. Zehirli ve yakıcı madde. Tünel kategorisi “E” olan tünellerden geçemez.
D. Zehirli madde. Tünel kategorisi “D ve E” olan tünellerden geçemez.

17. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
A. X, Y ve Z harflerinden anlaşılır.
B. Paketleme Grubu’ndan anlaşılır.
C. Tehlikeli, çok tehlikeli vb. şekilde taşıma evrakına yazılır.
D. Tehlikeli maddenin tehlike ikaz etiketinden anlaşılır.

18. I- Taşıma kategorisi “0” , toplam ağırlığı 15 kg.
II- Taşıma kategorisi “3” , toplam ağırlığı 450 kg.
Bir araçta yukarıda taşıma kategorisi ve ağırlığı verilen tehlikeli maddeler
taĢınmaktadır. Bu taşıma bazı ADR kurallarından muaf olarak yapılabilir mi?
A. Hayır. Bu maddelerin karayolundan taşınması uygun değildir.
B. Evet. Sadece SRC 5 belgesi ve taşıma evrakından muaf olarak taşıma yapılabilir.
C. Evet. Bazı ADR kurallarından muaf olarak taşıma yapılabilir.
D. Hayır. ADR kurallarından muafiyet yoktur.

19. “ABC” tipi kuru kimyevi tozlu bir yangın söndürme cihazı hangi yangınlar için
etkilidir?
A. Katı – Sıvı – Gaz yangınları
B. Sadece sıvı yangınları
C. Her çeşit yangını söndürmede kullanılır.
D. Sadece katı ve sıvı yangınlar

20. Karbondioksit gazının nasıl bir tehlikesi vardır?
A. Zehirli ve yakıcıdır.
B. Yanıcı ve boğucudur.
C. Zehirlidir.
D. Boğucudur

21. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf etiketidir ?
A) B) C) D)

22. Kişisel korunma teçhizatı asgari nelerden oluşur?
A. İkaz yeleği, portatif el feneri, bir çift korumalı eldiven ve koruyucu gözlük
B. Portatif el feneri, bir çift korumalı eldiven, kanalizasyon örtüsü ve koruyucu elbise
C. İkaz yeleği, bir adet kova, bir çift korumalı eldiven ve koruyucu maske
D. Portatif el feneri, bir çift korumalı eldiven, koruyucu elbise ve göz yıkama suyu

23. Muafiyet kuralları hangi taĢımalarda uygulanır ?
A. Dökme yük taşımalarında
B. Tank konteyner ile yapılan taşımalarda
C. Tankerler ile yapılan taşımalarda
D. Orta boy dökme yük konteynerleri ile yapılan taşımalarda

24. Yanıcı maddeler hangi tip araçlar ile taĢınmalıdır?
A. “FL” tipi araçlar
B. “MEMU” tipi araçlar
C. “OX” tipi araçlar
D. “EX/II tipi araçlar

25. Turuncu renkli tabela üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası
önündeki X hangi anlamı taĢımaktadır?
A. Paketleme Grubu I, II, II taşınabilir anlamını taşımaktadır.
B. Sadece X harfinin bulunduğu ülkelerde taşınabilir anlamını taşımaktadır.
C. Katı yanıcı madde özelliği taşımaktadır anlamını taşımaktadır.
D. Suyla tehlike reaksiyonu oluşturan tehlikeli madde içeriği vardır anlamını taşımaktadır.

26. ADR mevzuatına göre „‟bir arada yükleme yasağı‟‟ ne anlama gelmektedir?
A. Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur.
B. Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketler eğer birbirlerine zarar vermedikleri
ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler.
C. Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı paketleme
gurubuna girmesi halinde olur.
D. Tehlikeli maddeler genel olarak diğer tehlikeli maddelerle aynı taşıma birimine
yüklenemezler.

27. Yanan benzinin söndürülmesinde neden su kullanılmaz?
A. Benzin sudan hafiftir , suyun üstünde yüzerek yanmaya devam eder.
B. Benzin, su ve hava tehlikeli bir birleşim oluşturur.
C. Su buharlaşarak söndürmeyi önler
D. Çünkü su alevi görünmez yapar.

28. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katı maddelerin sınıf numarasıdır ?

A. Sınıf 3
B. Sınıf 4.1
C. Sınıf 5.2
D. Sınıf 9

29. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dıĢında başka hangi
işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?

A. Göndericinin adı ve adresi
B. Alıcının adı adresi
C. Tehlike etiketi
D. Satış fiyatı

30. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır ?
A. Bir kaza veya olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebata yardımcı olması
için hazırlanır.
B. Yolculuk esnasında güzergah ve konaklama yerlerini belirlemek için hazırlanır.
C. Yükleme ve boşaltma esnasında araç mürettebatının uyması gereken kuralları açıklamak
için hazırlanır.
D. Taşınan yükün özellikleri ve miktarı belirtilir.
31. “C ” sınıfı yangınlar ne tür yangınlardır ?
A. Katı madde yangınlarıdır..
B. Sıvı madde yangınlarıdır.
C. Hafif metal yangınlarıdır.
D. Gaz Yangınlarıdır.

32. Tehlikeli madde yüklü bir paketin hasarlı olduğunu tespit eden bir sürücü
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A. Sigorta şirketine haber vermelidir.
B. Sürücü bu paketin yüklenmesine izin vermez.
C. Sürücü paketi açmalı ve hasar tespiti yapmalıdır.
D. Sürücü yanında devamlı naylon malzeme bulundurmalıdır ki bu paketleri hemen emniyet
altına alsın.

33. Çok modlu taĢımacılık ne demektir ?
A. Ülkeler arasında yapılan taşımacılıktır.
B. Birden fazla ulaştırma çeşidinin birlikte kullanılmasıdır.
C. ADR mevzuatına göre yapılan taşımacılıktır.
D. Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan taşımacılıktır.

34. ADR‟e göre; aĢağıdakilerden hangisi kaza veya olay sonucu rapor düzenlenmesini
gerektiren “yükün kaybolması” Ģartlarından değildir?
A. Taşıma kategorisi 0 veya 1 olan tehlikeli maddelerden 50 kg/lt.veya daha fazla eksilmesi
B. Taşıma kategorisi 2 olan tehlikeli maddelerden 333 kg/lt. veya daha fazla eksilmesi
C. Taşıma kategorisi 3 veya 4 olan tehlikeli maddelerden 1000 kg/lt.veya daha fazla
eksilmesi
D. Yükleme esnasında tehlikeli madde paketlerinin eksik yüklenmesi

35. Bir ambalajın BirleĢmiĢ Milletler ambalajı olduğu nasıl anlaĢılır ?
A. Tehlike ikaz etiketlerinden,
B. Ambalaj üzerinde UN sembolü olmasından,
C. Ambalaj üzerinde UN seri numarası olmasından,
D. Ambalajın tehlikeli madde taşımasında kullanılmasından,

36. ADR‟ ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A. Taşıma esnasında farklı hava sıcaklıklarda sıvı hale dönüşmesi muhtemel maddeler dökme
yük olarak taşınmamalıdır.
B. Eğer önceki yükün aynısı taşınmayacak ise tanklar ve dökme yük konteynerleri yeni yük
için temizlenmeli ve artıklardan arındırılmalıdır.
C. Yükleme ve boşaltma esnasında aracın motoru kesinlikle stop edilmemelidir.
D. Yükleme veya boşaltma noktalarında yetkililer veya emniyet personeli tarafından verilen
yazılı talimatlara uyulmalıdır.

37. Tehlikeli gazların taĢıması ile ilgili aĢağıdaki usullerden hangisi yanlıĢtır?
A. Sıkıştırılarak taşıma
B. Sıvılaştırarak taşıma
C. Soğutularak sıvılaştırılmış şekilde taşıma
D. Yüksek sıcaklıklarda ısıtarak taşıma

38. Aşağıdaki turuncu plakada yazılı “30” rakamı ADR‟ ye göre neyi ifade eder ?
A) Tehlike tanımlama numarasıdır.
B) Taşınan tehlikeli maddelerin “3” ve “0” kategorilerinde olduğunu gösterir
C) Araç üzerinde 30 adet paket yük olduğunu gösterir.
D) Aracın “30” ve daha düşük sınıf numarası olan köprülerden geçebileceğini
gösterir.

39. Tehlike ikaz levhaları konteynerin neresine takılır ?
A. Ön ve arkasına
B. Dört kenarına
C. İki yan kenarına
D. Konteynere ikaz levhası takılmaz.

40. Araç sürücüsü taşıdığı tehlikeli maddenin tehlike sınıfını hangi evraktan öğrenir?
A. Yazılı Talimat
B. ADR Sürücü Belgesinden
C. Yükün Faturasından
D. Taşıma Evrakından

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu bölüm salon baĢkanı tarafından sınav baĢlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları
adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.
1. Sınav giriĢ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava
alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek
zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon
başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak
uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini
kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak
şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu Ģekilde
sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak
Salon Başkanı’na teslim edilecektir.
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme
yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz.
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift
işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her
soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına
bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız.
Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi
yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir Ģekilde almanız yasaktır. Bu kurala
uymayanların sınavı geçersiz sayılır.
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili
sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak
zorundadırlar.
15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 20 (yirmi) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.
8 ARALIK 2012 SRC 4 BELGESİ SINAV SORULARI

1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
A. Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B. Gereksiz hız ve fren yapmamak
C. Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D. Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak

2. Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir?
A. Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B. Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C. Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D. Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek

3. Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir?
A. Sırt
B. Omuz
C. Yanak
D. Topuk

4. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir

5. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A. 24 Saat
B. 30 Saat
C. 36 Saat
D. 48 Saat

6. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. Çıkarılamaz

7. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat
B. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat
C. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

8. Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

9. Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gözlem
B. Mülakat
C. Anket
D. Test

10. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
A. Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B. Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
C. Duygular ve düşünceler
D. Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi

11. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

A. Yargılama yerine tanımlama
B. Denetleme yerine işbirliği
C. İçtenlik yerine art niyet
D. Umursamazlık yerine değer verme

12. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
A. Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.

13. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
A. Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B. Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C. Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D. Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

14. Tünel görüşü nedir?
A. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.
B. Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C. Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D. Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.

15. İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A. Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B. Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C. Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D. Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak

16. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Derece Güvenlik (Pasif Güvenlik) sağlayan tertibatlardandır?
A. Lastikler
B. Aynalar
C. Hava yastığı
D. Frenler

17. Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur?
A. Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop edilmelidir
B. Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır
C. Turbo şarjlı motorlarda yüksek devirde dönen turbo sisteminin zarar görmemesi için motor hemen stop edilmelidir
D. Hiçbiri

18. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
A. Kavşaklar
B. Hemzemin geçitler
C. Tepe üstleri
D. Bölünmüş yollar

19. Ağrı -Doğu Beyazıt'ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gürbulak
B. Habur
C. Yayladağ
D. Dilucu

20. Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?
A. Doğu
B. Batı
C. Güney
D. Kuzey

21. Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir?
A. Rakım
B. Kroki
C. Ölçek
D. İrtifa

22. Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?
A. Aracın nerede olduğu
B. Aracın yük ağırlığı
C. Aracın durma noktası
D. Sürücünün dinlenme süresi

23. Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.

24. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
A. Sırtüstü yatar
B. Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C. Yüzükoyun yan yatar
D. Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon


25. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
A. Kan dolaşımı
B. Soluk alma
C. Soluk verme
D. Sindirim sistemi

26. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A. Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B. Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C. Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D. Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

27. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
B. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
D. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır

28. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basınçlı kan durdurma
B. Kanamada tespit uygulaması
C. Atel uygulaması
D. Turnike uygulaması

29. ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A. Çok tehlikeli
B. Tehlikeli
C. Az tehlikeli
D. Tehlikesiz

30. ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

31. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
A. Bu madde su ile reaksiyona girer
B. Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C. Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D. Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir

32. Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
A. Para ödeme yükümlülüğüdür
B. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.
C. Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D. Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır

33. Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?
A. Maktu tazminat
B. Hasar tazminatı
C. Taşıma tazminatı
D. Hiçbiri

34. Karayolarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?
A. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
B. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
C. Yetkililerin isteği halinde yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
D. Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek

35. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
A. Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B. Taşıma acenteleri
C. Taşıma işleri komisyoncuları
D. Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar

36. Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B. İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C. İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D. İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir

37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
A. Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B. Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C. Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D. Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara

38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A. Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B. Öz mal araç sayısı kadar
C. Öz mal araç sayısının 2 katı
D. Kiralık araç çalıştıramazlar

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
A. Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı
B. Sürücünün adı soyadı
C. Yetki belgesinin türü ve numarası
D. Aracın rengi

41. Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C. Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D. Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır

42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B. Öndeki aracı yakından takip etmek.
C. Öndeki aracı geçmek.
D. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.

43. "Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az ......net olarak görülebilecek şekilde ......ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur." Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A. 100 metreden- 150x25 cm.
B. 150 metreden - 150x25 cm.
C. 100 metreden - 150x50 cm.
D. 150 metreden - 150x50 cm.

44. Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir.
A. Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
B. Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
C. Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
D. Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.

45. İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?
A. Tali yol
B. Kavşak
C. Taşıt yolu
D. Şerit

46. Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A. Bağlantı yollarında.
B. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.
C. Erişme kontrollü kara yolunda.
D. Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında.

47. Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Geçiş kolaylığı
C. Geçiş üstünlüğü
D. Geçiş önceliği

48. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
A. Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B. Doğrudan gözlem becerisi
C. Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D. Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

49. I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
A. I-II-III-IV
B. II-III-I-IV
C. II-I-III-IV
D. I-IV-III-II

50. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B. Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

Hızlı kayıt ve bilgi İçin, N.cüzdanı ve ehliyetinizi 0544 687 34 34 Nolu WhatsApp
hattımızdan yollayarak kayıt işlemini başlatabilir, ya da iletişim numaranızı yazarak SRC danışmanlarımızın
sizlere hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

whatsapp logo ile ilgili görsel sonucu                                      

0544 687 34 34ADR belgesi Src5 src belgesi fiyatları sınavsız src belgesi için gerekli evraklar src belgesi için gerekli evraklar nereye gönderilecek src belgesi için gerekli evraklar hangi adrese gönderilir src belgesi dilekçe örneği e devlet ulaştırma bakanlığı src5 sgk hizmet dökümüsrc belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gsrc belgesi sorgulama src belgesi fiyatları ulaştırma bakanlığı src belgesi sonuçları src belgesi nedir src belgesi için gerekli evraklar src belgesi dilekçe örneği src belgesi nerden alınırerekli evraklar  src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama adr ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  etik src yorum src adr src5src belgesi için gerekli evraklar src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  ssrc belgesi sorgulama src belgesi fiyatları ulaştırma bakanlığı src belgesi sonuçları src belgesi nedir src belgesi için gerekli evraklar src belgesi dilekçe örneği src belgesi nerden alınırrc begesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır adr belgesi src5 src 5 adr src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar src sınav soruları src sınav sonuçları src belgesi nasıl alınır src nedir src dilekçe örneği src  src sonuçları src sınav tarihleri src4 src5 src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar  src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar src2 src3 src4 src5 src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar  src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesi dilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evraklar src belgesi fiyatları  src belgesi sorgulama  ulaştırma bakanlığı  src belgesilekçe örneği  src belgesi nasıl alınır src belgesi nedir  src belgesi sonuçları  src belgesi için gerekli evrak