Haberler ve Duyurular


Geri Dön

6 Şubat 2016 SRC Sınav Soruları

12/2/2016

6 Şubat 2016 SRC1 Soruları
1. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Aracı hızlı kullanmak
B. Aracı hızlı kullanmamak
C. Yağ seviyesini kontrol etmemek
D. Ani ve sert kalkış yapmak

2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B. Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır

3. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

4. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?
A. Hız limitlerine uyulması
B. Takip mesafesinin kısaltılması
C. Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D. Trafiğin akışına uyulması

5. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?
A. Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır
B. Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır
C. Ön lastikler aşınmıştır
D. Arka lastikler aşınmıştır

6. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

7. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
A. Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B. Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C. Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D. Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır

8. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?
A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D. Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.

9. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

10. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

11. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

12. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

14. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

16. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

18. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

19. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B. Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak

20. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

21. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur."
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

22. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
A. Servis yolu
B. Tek yönlü karayolu
C. Çift yönlü karayolu
D. Bağlantı yolu

26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?
A. İki katına kadar
B. Üçte birinden yarısına kadar
C. Dörtte birinden yarısına kadar
D. Dörtte birinden üçte birine kadar

27. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?
A. Elkonulur
B. Alıkonulur
C. Tasfiye edilir
D. Hiçbiri

28. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
A. Kasko Sigortasından
B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D. Karayolları Trafik Garanti Fonundan

29. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?
A. A Grubu seyahat acenteleri
B. B Grubu seyahat acenteleri
C. C Grubu seyahat acenteleri
D. D Grubu seyahat acenteleri

30. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A. Transfer yapılan yolcuların listesi
B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

31. "Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ........... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra .......... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar."
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A. 7 gün - 2 günlük
B. 10 gün - 2 günlük
C. 12 gün - 1 günlük
D. 12 gün - 2 günlük

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A. 3 defa, 10 Saat
B. 2 defa, 9 Saat
C. 3 defa, 9 Saat
D. 2 defa, 10 Saat

35. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

36. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
A. Düşünmeden hareket etme
B. Olası seçenekleri belirleme
C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D. Sonuçların istenilirliğini belirleme

37. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?
A. Bedensel faktörler
B. Refleksif faktörler
C. Genetik faktörler
D. Kültürel faktörler

38. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A. Kendine güvenmeyen
B. Kendine güvenen
C. Kuralcı
D. Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar

39. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A. 5
B. 8
C. 10
D. 20

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?
A. B1
B. B2
C. D1
D. D2

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler
B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler
C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler

44. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
A. Trafik tescil belgesi
B. Sürücü belgesi
C. Taşıma yetki belgesi
D. Taşıt kartı

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
A. 6 Saat
B. 12 Saat
C. 18 Saat
D. 24 Saat

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?
A. Mekik sefer
B. Tarifeli yolcu taşımacılığı
C. Tarifesiz yolcu taşımacılığı
D. İkili taşıma

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. A2-B1
B. B2-D3
C. B3-D3
D. B1-B3

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

50. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A. 10 dakika öncesi veya sonrasına
B. 15 dakika öncesi veya sonrasına
C. 20 dakika öncesine
D. 30 dakika öncesi veya sonrasına

6 Şubat 2016 SRC2 Soruları

1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

A. Basınç regülatörü
B. Dört devreli emniyet supabı
C. Çift devreli servis fren supabı
D. Basınç hava deposu

2. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A. Eksantrik dişlisine
B. Mahruti dişlisine
C. Volan dişlisine
D. Krank dişlisine

3. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?
A. Şarj dinamosu
B. Regülatör
C. Distribütör
D. Ateşleme bobini

4. Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A. Motor hararet yapar
B. Alternatör yatakları bozulur
C. Motor yağ yakar
D. Bujiler ateşleme yapamaz

5. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?
A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D. Motorun hareketini krank miline iletmek

6. Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
A. Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi
B. Dörtlü flaşörlerin yakılması
C. Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması
D. Kısa huzmeli farların yakılması

7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?
A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D. Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.

8. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?
A. Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B. Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C. Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D. Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır

9. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

10. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A. Aracın hızı
B. Yol yüzeyinin durumu
C. ABS
D. Yolun eğimi

11. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Akslar üzerindeki lastikler aynı desende olmalı
B. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı
C. Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmeli
D. Lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli

12. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

13. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

14. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

15. Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Gerçek zamanlı araç takip

16. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

17. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

18. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

19. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

20. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

21. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

23. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Türkgözü sınır kapısı - İran
B. Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. İpsala sınır kapısı-Yunanistan

24. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur."
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?
A. Tepe üstüne yaklaşan yollara
B. Görüş açısı açık olan yollara
C. Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Geçiş kolaylığı
C. Geçiş üstünlüğü
D. Geçiş önceliği

27. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

30. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
A. Kasko Sigortasından
B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D. Karayolları Trafik Garanti Fonundan

31. I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?
A. I ve II
B. I ve III
C. Yalnızca III
D. II ve III

32. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A. Transfer yapılan yolcuların listesi
B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?
A. 3 saat 30 dakika
B. 4 saat
C. 4 saat 30 dakika
D. 5 saat 30 dakika

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
A. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

37. Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
A. Öğrenme
B. Güdü
C. İçgüdü
D. Dikkat

38. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A. Karamsar
B. Kendine güvenen
C. Soğukkanlı
D. Kendine güvenmeyen

39. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
A. Düşünmeden hareket etme
B. Olası seçenekleri belirleme
C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D. Sonuçların istenilirliğini belirleme

40. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

41. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir
B. Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir
C. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler
B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler
C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?
A. 10
B. 12
C. 19
D. 20

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?
A. Taşıt belgesi
B. Yetki belgesi
C. Taşıt kartının aslı
D. Kasko poliçesi

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?
A. Taşıma hattı
B. Taşıma güzergahı
C. Düzenli taşıma
D. Arızi taşıma

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. A1-D1
B. A1-D2
C. A1-D3
D. D1-D4

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C. Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.


6 Şubat 2016 SRC3 Soruları

1. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aracı hızlı kullanmak
B. Aracı hızlı kullanmamak
C. Yağ seviyesini kontrol etmemek
D. Ani ve sert kalkış yapmak

2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar

3. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A. Eksantrik dişlisine
B. Mahruti dişlisine
C. Volan dişlisine
D. Krank dişlisine

4. Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?
A. Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi
B. Dörtlü flaşörlerin yakılması
C. Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması
D. Kısa huzmeli farların yakılması

5. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
A. Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C. Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D. Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur

6. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?
A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D. Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.

7. Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?
A. Hız
B. Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C. Yolun durumu
D. Sürücünün dikkat durumu

8. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

9. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

10. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

11. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

12. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

13. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

14. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

15. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

16. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

18. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B. Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak

19. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

20. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur."
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

21. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

22. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.

23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

25. Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A. Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B. Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C. Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D. Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır

26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?
A. Elkonulur
B. Alıkonulur
C. Tasfiye edilir
D. Hiçbiri

27. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
A. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D. Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları

28. CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?
A. Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B. Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C. Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D. Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi

29. CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa taşımacının yükü almasından sonra kaç gün içinde yükün teslim edilmemiş olması halinde yük kaybolmuş sayılır?
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90

30. TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç adet olmalıdır?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

31. Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?
A. ATA Karnesi
B. TIR Karnesi
C. Hamule senedi
D. Eşya Manifestosu

32. TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90

33. TIR Uygulama Tebliğine göre, güzergah kat etme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında kaç saattir?
A. 144
B. 172
C. 182
D. 192

34. Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B. Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C. Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D. Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur

35. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?
A. Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B. Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C. Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D. Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran

36. Tehlikeli madde taşınan bir kamyon veya çekici boşaltılıp temizlendiğinde karayolları üzerinde saatte kaç kilometre hızla hareket edebilir?
Yerleşim yeri Çift yönlü Bölünmüş Otoyollarda
İçinde yollarda yollarda
A. 50 80 85 95
B. 30 40 50 60
C. 50 80 85 90
D. 30 50 50 60

37. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?
A. Sınıf 2
B. Sınıf 4.1
C. Sınıf 5.2
D. Sınıf 6.1

38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

39. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A. 3 defa, 10 Saat
B. 2 defa, 9 Saat
C. 3 defa, 9 Saat
D. 2 defa. 10 Saat

40. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?
A. Sayılır
B. Sayılmaz
C. 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D. 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır

41. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A. Karamsar
B. Kendine güvenen
C. Soğukkanlı
D. Kendine güvenmeyen

42. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

43. “Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?
A. Sürüş uygunluğu
B. Sürücü nitelikleri
C. Sürücü kapasitesi
D. Motor beceriler

44. Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?
A. Motivasyon
B. Refleks
C. Algıda seçicilik
D. İletişim

45. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?
A. L2
B. M2
C. C2
D. C3

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Taşıma Senedi
B. Sevk İrsaliyesi
C. Taşıma Faturası
D. Taşıma Sözleşmesi

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B. Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D. Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
A. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar
D. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.

50. M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
A. 2    B. 3    C. 5    D. 7


6 Şubat 2016 SRC4 Soruları1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
A. Basınç regülatörü
B. Dört devreli emniyet supabı
C. Çift devreli servis fren supabı
D. Basınç hava deposu

2. Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A. Direksiyon mili yamulur.
B. Direksiyon kovanı eğilir
C. Arka lastikler yandan aşınır
D. Ön lastikler içten ve dıştan aşınır

3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar

4. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

5. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
D. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması

6. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
A. Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C. Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D. Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur

7. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

8. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

9. Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?
A. Ankara haritası
B. Türkiye haritası
C. Avrupa haritası
D. Dünya haritası

10. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

11. Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Gerçek zamanlı araç takip

12. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

14. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

16. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

17. Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
A. Yarı oturuş pozisyonu
B. Sırtüstü yatış pozisyonu
C. Yan yatış pozisyonu
D. Yüzükoyun yatış pozisyonu

18. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

19. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

20. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Türkgözü sınır kapısı - İran
B. Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. İpsala sınır kapısı-Yunanistan

21. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.

22. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A. Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
B. Her iki aracın dolu olması
C. Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması
D. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması

23. Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen ve geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
B. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
C. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D. Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını vermek zorundadır

24. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur."
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

25. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Geçiş kolaylığı
C. Geçiş üstünlüğü
D. Geçiş önceliği

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

30. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

31. Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?
A. Taşıyan-Gönderilen
B. Taşıtan-Gönderilen
C. Taşıyan-Taşıtan
D. Yükleten-Gönderilen

32. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
A. Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B. Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D. Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları

33. Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
A. 10 gün
B. 12 gün
C. 15 gün
D. 30 gün

34. ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
A. Yüksek derecede risk
B. Orta derecede risk
C. Düşük derecede risk
D. Tehlikesiz

35. Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf numarasıdır?
A. Sınıf 4.1
B. Sınıf 2.3
C. Sınıf 5.2
D. Sınıf 6.1

36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A. 7 saat
B. 8 saat
C. 10 saat
D. 12 saat

38. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
A. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır

39. Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
A. Öğrenme
B. Güdü
C. İçgüdü
D. Dikkat

40. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?
A. Karamsar
B. Kendine güvenen
C. Soğukkanlı
D. Kendine güvenmeyen

41. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?
A. İç denetim algısı
B. Dış denetim algısı
C. Şans algısı
D. Öz yetkinlik algısı

42. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

43. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
A. Trafik tescil belgesi
B. Sürücü belgesi
C. Taşıma yetki belgesi
D. Taşıt kartı

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?
A. Azami dingil ağırlığı
B. Dingil ağırlığı
C. Gabari
D. Taşıma kapasitesi

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?
A. M1
B. M2
C. M3
D. M4

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
A. Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B. Özmal taşıt sayısı kadar
C. Özmal taşıt sayısının 2 katı
D. Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
A. 10 yaş
B. 14 yaş
C. 19 yaş
D. Yaş şartı aranmaz

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B. Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C. Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D. Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
A. Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C. Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D. Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Taşıma Senedi
B. Sevk İrsaliyesi
C. Taşıma Faturası
D. Taşıma Sözleşmesi

NOT: Cevaplar bakanlık tarafından açıklandığında burada yayınlanacaktır.